หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบลมอัด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ภายในอาคาร (B-08) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและระบบลมอัด พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง สำหรับกองผลิตชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ภายในอาคาร (B-08) การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..