หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกเทปกาวปิดกล่องกระดาษบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม x 330 มม

เทปกาวปิดกล่องกระดาษบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม x 330 มม

หมวดหมู่ :

https://www.thaitobacco.or.th/wp-content/uploads/2019/07/เทปกาวปิดกล่องบรรจุบุหรี่-72-มม..pdf
เทปกาวปิดกล่องกระดาษบรรจุบุหรี่ ขนาด 72 มม x 330 มม จำนวน 4,800 ม้วน

..เพิ่มเติม..