หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุก้นกรองบุหรี่ ขนาด 7.8 มม. จำนวน 300,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกล่องกระดาษลูกฟูกสีน้ำตาลบรรจุก้นกรองบุหรี่ ขนาด 7.8 มม. จำนวน 300,000 กล่อง โดยวิธีคัดเลือก

หมวดหมู่ :

..เพิ่มเติม..