หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำประจำเดือน มิถุนาน พ.ศ.2562 (สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำประจำเดือน มิถุนาน พ.ศ.2562 (สถานีทดลองยาสูบแม่โจ้)

..เพิ่มเติม..