หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษา (แบบไม่รวมอะไหล่) เครนและรอกไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน จำนวน 2 ชุด พร้อมทดสอบยกน้ำหนัก สำหรับใช้งานที่กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร...

ประกาศผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษา (แบบไม่รวมอะไหล่) เครนและรอกไฟฟ้า ขนาด 10 ตัน จำนวน 2 ชุด พร้อมทดสอบยกน้ำหนัก สำหรับใช้งานที่กองซ่อมบำรุงเครื่องจักร ฝ่ายวิศวกรรมและพัฒนา อาคาร B-08 การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงพระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..