หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องตัดก้านใบยา RC-4 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งที่โรงอบใบยาเด่นชัย ฝ่ายใบยา จ.แพร่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรกลุ่มเครื่องตัดก้านใบยา RC-4 พร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้งที่โรงอบใบยาเด่นชัย ฝ่ายใบยา จ.แพร่

..เพิ่มเติม..