หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การแข่งขันแบดมินตันเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562

การแข่งขันแบดมินตันเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562

หมวดหมู่ :

        การแข่งขันแบดมินตันเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1/2562 ระหว่างทีมชมรมแบดมินตันสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกับทีมชมรมแบดมินตันการยาสูบแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศ ท่านรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร (นายยุทธนา หยิมการุณ) โดยมีนายจำเริญ โพธิ์ยอด หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังเป็นผู้มอบรางวัล ณ สนามแบดมินตันการยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 

กองสื่อสารองค์กร

News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..