หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานของห้องปฏิบัติการ Laboratory Information Management System (LIMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลาง จ้างเหมาบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการและควบคุมการทำงานของห้องปฏิบัติการ Laboratory Information Management System (LIMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..