หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานซื้อระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศพร้อมอุปกรณ์และค่าติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..