หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศร่างประกวดราคาจ้างขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 กระสอบบรรจุก้าน เชือกป่านเย็บกระสอบ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธี e-bidding

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างขนส่งกล่องกระดาษลูกฟูก ชนิด TELE C-48 กระสอบบรรจุก้าน เชือกป่านเย็บกระสอบ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ เวชภัณฑ์ และพัสดุอื่นๆ ด้วยวิธี e-bidding

..เพิ่มเติม..