หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ และบริการทำความสะอาดสถานที่ ปี 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เรื่อง จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมงานต่างๆ และบริการทำความสะอาดสถานที่ ปี 2563 ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5

..เพิ่มเติม..