หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด พร้อมทำความสะอาดฝุ่นสะสมในพื้นที่สูงภายในอาคารต่าง ๆ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด พร้อมทำความสะอาดฝุ่นสะสมในพื้นที่สูงภายในอาคารต่าง ๆ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..