หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 406 เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 86 เครื่อง รวมทั้งหมด 492 เครื่อง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ จำนวน 406 เครื่อง และตรวจสภาพเครื่องมือแพทย์ จำนวน 86 เครื่อง รวมทั้งหมด 492 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..