หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 -2563 (เรื่องปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น1 และชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจ้ดจ้างประจำปี พ.ศ.2562 -2563 (เรื่องปรับปรุงพื้นที่ให้บริการชั้น1 และชั้น 2 โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา)

..เพิ่มเติม..