หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร...

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ Self Adhesive Tear Strip ขนาด 1.6 มิลลิเมตร x 16,000 เมตร จำนวน 3,840 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 62057260593)

..เพิ่มเติม..