หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะงานซื้อTraction Battery จำนวน 8 รายการ รวม 8 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์...

ประกาศผู้ชนะงานซื้อTraction Battery จำนวน 8 รายการ รวม 8 ชุด สำหรับใช้งานที่ ฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

..เพิ่มเติม..