หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์จำนวน 16 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการผลิตยาสูบตามแนวทางGAP สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดเครื่องยนต์จำนวน 16 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ สำหรับโครงการผลิตยาสูบตามแนวทางGAP สำนักงานยาสูบบ้านไผ่

..เพิ่มเติม..