หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - ซื้ออะไหล่ Pneumatic สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (BOBST) จำนวน 2 เครื่อง (68...

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง – ซื้ออะไหล่ Pneumatic สำหรับเครื่องพิมพ์ระบบกราเวียร์ 8 สี (BOBST) จำนวน 2 เครื่อง (68 รายการ)

..เพิ่มเติม..