หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 69 ปี

การยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ครบรอบ 69 ปี

หมวดหมู่ :

     นางนุสรา กิตติวัฒนางกูร ผู้ช่วยหัวหน้ากองสื่อสารองค์กร ฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับหนังสือพิมพ์สยามรัฐ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 69 ปี ณ อาคารใหม่สำนักพิมพ์สยามรัฐ สะพานพระราม 8 เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562

กองสื่อสารองค์กร
News&Photo by S.Jnas

..เพิ่มเติม..