หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB)

สำนักงานยาสูบบ้านไผ่ จัดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB)

หมวดหมู่ :

นายสมเดช รัตนสุวรรณ ผู้จัดการสำนักงานยาสูบบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไร่ยาสูบ ตามแนวทางการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวม (HAB) เรื่อง “การเลี้ยงปลานิล ” ณ หนองอางพันธุ์ปลา จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562

..เพิ่มเติม..