หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งใบยา ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ชี้แจงรายละเอียดข้อสอบถาม ประกวดราคาจ้างเหมาขนส่งใบยา ประจำปีงบประมาณ 2563-2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

..เพิ่มเติม..