หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา Test Load ลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS ซึ่งใช้งานภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา Test Load ลิฟต์ ยี่ห้อ OTIS ซึ่งใช้งานภายในการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..