หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อะไหล่เครื่องยิงวันที่ VIDEO JET ของเครื่อง ALFA-RAM จำนวน 7 รายการ)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562(อะไหล่เครื่องยิงวันที่ VIDEO JET ของเครื่อง ALFA-RAM จำนวน 7 รายการ)

..เพิ่มเติม..