หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: E-Biddingประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ที่สถานีไฟฟ้าย่อยและสถานีรับ-จ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62047275822)

ประกาศผลผู้ชนะ งานจ้างเหมาบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ที่สถานีไฟฟ้าย่อยและสถานีรับ-จ่ายน้ำประปา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ 62047275822)

..เพิ่มเติม..