หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์แบบรวมอะไหล่ยี่ห้อ "ERICSSON"

งานจ้างเหมาตรวจสอบและบำรุงรักษาตู้สาขาโทรศัพท์แบบรวมอะไหล่ยี่ห้อ "ERICSSON"

..เพิ่มเติม..