หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ฯ พร้อมอุปรกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 66 ชุด 1 ระบบ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อโครงการจัดหาระบบบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน ฯ พร้อมอุปรกรณ์และค่าติดตั้ง จำนวน 66 ชุด 1 ระบบ

..เพิ่มเติม..