หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นใส่บุหรี่ผ่า จำนวน 80 ชุด สำหรับใช้งานที่กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถเข็นใส่บุหรี่ผ่า จำนวน 80 ชุด สำหรับใช้งานที่กองการมวนและบรรจุ 4 สาขาโรจนะ การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..