หน้าแรกข่าวสาร/ประกาศขึ้นทะเบียนวัตถุดิบขึ้นทะเบียนกระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด 34กรัม/ตร.ม.ความกว้าง 570มม. ความยาว 8,500 ม.

ขึ้นทะเบียนกระดาษพันก้นกรองสีขาว ชนิดม้วน ขนาด 34กรัม/ตร.ม.ความกว้าง 570มม. ความยาว 8,500 ม.

..เพิ่มเติม..