หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้าง: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่ ยสท. อยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งานจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องจ่ายลมเย็น (แบบไม่รวมอะไหล่) ที่ ยสท. อยุธยา

..เพิ่มเติม..