หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด พร้อมทำความสะอาดฝุ่นสะสมในพื้นที่สูง ภายในอาคารต่างๆ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งานจ้างเหมาซ่อมแซมมุ้งลวด พร้อมทำความสะอาดฝุ่นสะสมในพื้นที่สูง ภายในอาคารต่างๆ ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..