หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางประกาศราคากลาง ซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. X 2,000 ม. ความหนา 30...

ประกาศราคากลาง ซื้อ BOPP FILM ขนาด 330 มม. X 2,000 ม. ความหนา 30 ไมครอน จำนวน 5,022 ม้วน โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..