หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ฝจพ.b.02/29/62) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (สำรองข้อมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62057322578

(ฝจพ.b.02/29/62) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ Backup (สำรองข้อมูล) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่โครงการ 62057322578

..เพิ่มเติม..