หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีคัดเลือกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์ซองพลาสติกบรรจุยาเส้นตรา e-แต๋น จำนวน 528,000 ซอง,ตรา e-แต๋น สูตร 2 จำนวน 792,000 ซอง...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา พิมพ์ซองพลาสติกบรรจุยาเส้นตรา e-แต๋น จำนวน 528,000 ซอง,ตรา e-แต๋น สูตร 2 จำนวน 792,000 ซอง และตรา LINE จำนวน 528,000 ซอง โดยวิธีคัดเลือก

..เพิ่มเติม..