หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินไม่เกิน 5,000.-บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่สำนักงานยาสูบเชียงใหม่ ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

..เพิ่มเติม..