หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 52 รายการ นำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่อง Aphis ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 เพื่อไปติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ออุปกรณ์ จำนวน 52 รายการ นำไปปรับปรุงระบบลมอัดของเครื่อง Aphis ของฝ่ายโรงงานผลิตยาสูบ 4 เพื่อไปติดตั้งใช้งานที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา

..เพิ่มเติม..