หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารต่างๆ ที่บริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาพร้อมอุปกรณ์ในการซ่อมแซมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ภายในอาคารต่างๆ ที่บริเวณการยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..