หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุการยาสูบ รุ่นที่ 3

พิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุการยาสูบ รุ่นที่ 3

หมวดหมู่ :

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โรงเรียนผู้สูงอายุการยาสูบ รุ่นที่ 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ช่วยเพิ่มพูนความรู้ ทักษะชีวิตที่จำเป็น ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุทั้งด้านร่างกายและจิตใจ โครงการนี้จะเปิดสอนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม – 29 มิถุนายน 2562 โดยมีผู้สูงอายุเข้าร่วมโครงการฯ ประมาณ 139 คน ณ ห้องประชุม 1 ฝ่ายการแพทย์

..เพิ่มเติม..