หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่สำนักงานยาสูบนครพนม เปิดการอบรมและตรวจเลือดหาสารพิษตกค้างจากสารกำจัดศัตรูพืช ให้ชาวไร่ในสังกัด

สำนักงานยาสูบนครพนม เปิดการอบรมและตรวจเลือดหาสารพิษตกค้างจากสารกำจัดศัตรูพืช ให้ชาวไร่ในสังกัด

หมวดหมู่ :

นายประดิษฐ์ สุคม ผู้จัดการสำนักงานยาสูบนครพนม เปิดการอบรม และตรวจเลือดหาสารพิษตกค้างจากสารกำจัดศัตรูพืช (โคลีนเอสเตอเลส) ให้กับชาวไร่ในสังกัด และพนักงานยาสูบ โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนครพนม เพื่อสนับสนุนโครงการผลิตยาสูบตามแนวทาง GAP ณ สำนักงานยาสูบนครพนม เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

..เพิ่มเติม..