หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศราคากลางราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ จำนวน 10 เครื่อง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ราคากลางงานจ้างเหมาบำรุงรักษาลิฟต์แบบรวมอะไหล่ จำนวน 10 เครื่อง ที่การยาสูบแห่งประเทศไทย พระนครศรีอยุธยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..