หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างOverhaul Hydraulic-Press เครื่องอัดใบยา C-48 ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างOverhaul Hydraulic-Press เครื่องอัดใบยา C-48 ที่โรงงานทำความสะอาดใบยาเตอร์กิชชนบท

..เพิ่มเติม..