หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

พิธีถวายราชสักการะ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

หมวดหมู่ :

นายสรคมน์  ปริยายสุทธิ์ รองผู้ว่าการด้านการตลาด รักษาการแทนผู้ว่าการการยาสูบแห่งประเทศไทย นำคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา 3 มิถุนายน 2562 ณ ห้องโถงกลาง ชั้น 2 ตึกอำนวยการ การยาสูบแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562

..เพิ่มเติม..