หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมสำรองข้อมูล และ SAN Storage

ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาบำรุงรักษากลุ่ม Oracle รวมชุดอุปกรณ์ และโปรแกรมสำรองข้อมูล และ SAN Storage

..เพิ่มเติม..