หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Bidding(ประกาศ) ฝจพ.b.02/27/62 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ สำหรับฝ่ายการพิมพ์

(ประกาศ) ฝจพ.b.02/27/62 ประกวดราคาซื้อโครงการจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบเครื่องจักรด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ สำหรับฝ่ายการพิมพ์

..เพิ่มเติม..