หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: แผนการจัดซื้อจัดจ้างประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 รายการ)

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (3 รายการ)

1. จ้างเหมาทำความสะอาดภายในอาคารที่ทำการของโรงพยาบาล ทำความสะอาด โรงพักขยะ และดูแลไม้ประดับในอาคาร ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา
2. จ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานหน่วยบริการยานพาหนะ จำนวน 4 คน ณ โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84  พรรษา
3.จ้างเหมาพนักงานบริการปฏิบัติงานในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ  ณ  โรงพยาบาลสวนเบญจกิติ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา จำนวน 5 รายการ
2.ประกาศ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 3 รายการ 29พ.ค.62

..เพิ่มเติม..