หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ตามไฟล์แนบนี้น้ำมันเชื้อเพลิง พ.ค.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..