หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: วิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไวนิล(ร.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ไวนิล(ร.10) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สำนักงานยาสูบสุโขทัย สังกัด การยาสูบแห่งประเทศไทย ขอประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ไวนิล(ร.10)  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามไฟล์แนบนี้

..เพิ่มเติม..