หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง จัดสร้าง ปรับแต่ง เชื่อมต่อระบบควบคุม และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร COMAS Line (MR-01/1)

จ้างเหมารื้อถอน ขนย้าย ขนส่ง ประกอบ ติดตั้ง จัดสร้าง ปรับแต่ง เชื่อมต่อระบบควบคุม และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องจักร COMAS Line (MR-01/1)

..เพิ่มเติม..