หน้าแรกไม่มีหมวดหมู่วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี

วันสถาปนากรมธนารักษ์ ครบรอบ 86 ปี

หมวดหมู่ :

        นายสุคิด สุดดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการและสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการยาสูบแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดีกับกรมธนารักษ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 86 ปี ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

กองสื่อสารองค์กร
Photo & News by S.Jnas

..เพิ่มเติม..