หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าขาวม้าผ้าฝ้าย 100% พร้อมลาเบลติดขอบผ้าสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 3,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าขาวม้าผ้าฝ้าย 100% พร้อมลาเบลติดขอบผ้าสัญลักษณ์ตามตัวอย่างที่กำหนด จำนวน 3,000 ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

..เพิ่มเติม..