หน้าแรกจัดซื้อจัดจ้างการยาสูบแห่งประเทศไทย: E-Biddingประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ระบบกันสาด และระบบโครงหลังคา ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B-01 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบกันซึมดาดฟ้า ระบบกันสาด และระบบโครงหลังคา ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร B-01 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ E-Bidding

..เพิ่มเติม..